Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató
az állásra jelentkezők adatainak kezeléséről és feldolgozásáról

 

Ki az adatkezelő?
Az adatokat a BIG FISH Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-3.), a ONCE Digital Art Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-3.), a BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-3.), és a Checkout Media Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-3.) kezeli.

Ezen túl esetileg adatfeldolgozóként a BIG FISH Kft. külső HR tanácsadója (INDISOL Kft., 1022 Budapest, Csopaki u. 1.) az adatokhoz hozzáfér.

 

Milyen adatokat és milyen céllal kezelünk?

Az Ön által megadott, a toborzási és kiválasztási folyamathoz szükséges adatokat kezeljük elektronikus és/vagy papír alapon, melyeket a https://bigfish.hu/karrier-jelentkezes oldalon található mezők kitöltésével és esetleges dokumentumok feltöltésével ad meg, vagy egyes esetekben emailen küld meg nekünk. Ezeken kívül a próbafeladatok, telefonos és személyes interjúk, valamint az egyéb kiválasztási lépések során az Ön által adott esetleges adatokat is kezeljük. Amennyiben a jelentkezés során megad referencia személyt, úgy a személlyel felvehetjük a kapcsolatot a szakmai tapasztalatai ellenőrzése céljából.

Az adatokat a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozón kívül harmadik személy részére nem adjuk át.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

A kezelést a pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

6. cikk
Az adatkezelés jogszerűsége

(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

Meddig tartjuk meg az adatokat?

Az adatokat a kiválasztási folyamat lezárásán túl sikertelen pályázat esetén a jelentkezéstől számított 2 évig tartjuk meg, hogy meg tudjuk keresni, amennyiben az Ön tapasztalatainak megfelelő pozíció nyílik.

Amennyiben nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, úgy jelentkezése visszavonásakor, vagy a kiválasztási folyamat lezárását és a kiértesítést követően írásban kérheti adatai törlését a adatvedelem@bigfish.hu címen.

 

Hova fordulhatok, ha szerintem megsértették az adatvédelemre vonatkozó szabályokat?

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

TELEFON

+36 1 209 0760

FAX

+36 1 700 4304

E-MAIL

cafe@bigfish.hu

AJÁNLATKÉRÉS

sales@bigfish.hu

Adószám:

13767213-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-872150

Bankszámlaszám:

18203332-06017347-40010014

Kamarai tagság:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara