Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató
az állásra jelentkezők adatainak kezeléséről és feldolgozásáról
 
Ki az adatkezelő?
Az adatokat a BIG FISH Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-3.) kezeli. Ezen túl esetileg adatfeldolgozóként a BIG FISH Kft. külső HR tanácsadója, aki az adatokhoz hozzáfér.
 

Milyen adatokat és milyen céllal kezelünk?
Az Ön által megadott, a toborzási és kiválasztási folyamathoz szükséges adatokat kezeljük elektronikus és/vagy papír alapon, melyeket a jelentkezési oldalon található mezők kitöltésével és esetleges dokumentumok feltöltésével ad meg, vagy egyes esetekben emailen küld meg nekünk. Ezeken kívül a próbafeladatok, telefonos és személyes interjúk, valamint az egyéb kiválasztási lépések során az Ön által adott esetleges adatokat is kezeljük. Amennyiben a jelentkezés során megad referencia személyt, úgy a személlyel felvehetjük a kapcsolatot a szakmai tapasztalatai ellenőrzése céljából.Az adatokat a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozón kívül harmadik személy részére nem adjuk át.

 

Meddig tartjuk meg az adatokat?
Az adatokat a kiválasztási folyamat lezárásán túl sikertelen pályázat esetén a jelentkezéstől számított 2 évig tartjuk meg, hogy meg tudjuk keresni, amennyiben az Ön tapasztalatainak megfelelő pozíció nyílik. Amennyiben nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, úgy jelentkezése visszavonásakor, vagy a kiválasztási folyamat lezárását és a kiértesítést követően írásban kérheti adatai törlését a cafe@bigfish.hu címen.
 
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

TELEFON

+36 1 209 0760

FAX

+36 1 700 4304

E-MAIL

cafe@bigfish.hu

AJÁNLATKÉRÉS

sales@bigfish.hu

Adószám:

13767213-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-872150

Bankszámlaszám:

18203332-06017347-40010014

Kamarai tagság:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara